Pesti Zsibongó

2018. április 23. hétfő
Szövegméret
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Címlap arrow KÖZ-tér arrow A zöld herceg
A zöld herceg
Írta: Bogdán Éva   
Károly az angol sövénykultúra megőrzésén ügyködik
Károly az angol sövénykultúra megőrzésén ügyködik

A brit trónörökös 2008. november 14-én ünnepelte a hatvanadik születésnapját. De egyesek szerint még mindig nem nőtt be a feje lágya. Egyszerűen azért, mert Károly herceg menthetetlenül „zöld”. Ezenkívül lobbanékony, őszinte és közvetlen. Csupa olyan tulajdonság, amely „nem illik” egy jövendőbeli uralkodóhoz.

Amikor a 20 éves Károlyt 1969-ben walesi herceggé, azaz hivatalosan is trónörökössé nevezte ki az édesanyja, még biztosan fogalma sem volt róla, hogy miféle hivatás szakadt a nyakába. Előtte állt még az egyetem, a katonaság és az édes élet kísértései. Érzékeny srác volt, ezért inkább művészettörténetet tanult, ahelyett, hogy a papája akaratának megfelelően hivatásos katonának ment volna.

Hogy mikor lett belőle biokertész, nehéz pontosan megállapítani. Eleinte csak a régi épületeket akarta megmenteni, aztán az egész épített környezetet, végül a természetet, a földet, az életet, magát a teremtett világot. Senki sem bízta meg ezzel a feladattal, ezt ő találta ki magának. Elindult egy járatlan úton, ahol jobbik esetben gúnyolódást, rosszabb esetben heves kritikákat zúdított a saját fejére.

 

A „kontár”

A legismertebb biokertész
A legismertebb biokertész

Egy időben a vicclapok kedvenc témája volt a virágaival társalgó, kissé habókos figura. Jó, hát van egy pompás birtoka Highgrove-ban, ahol organikus gazdálkodást folytat. De nem éri be a saját gazdaságával, hanem másokat is erre buzdít. Kritizálja a gyorséttermeket, a nanotechnológiát, a genetikusan módosított élelmiszereket.

Egyszemélyes „zöld mozgalomként” több mint húsz éve a britek környezeti tudatosságának, lelkiismeretének hangjaként szerepel. Mint valami környezetvédelmi ombudsman.

Ezzel komoly piaci érdekeket sért, ami nem maradhat büntetlenül.

Az egyik brit kereskedelmi tévében egész estés dokumentumfilmet áldoztak annak leleplezésére, hogy Károly herceg „belekontárkodik” a politikába, amivel „alkotmányos válságot” idéz elő.

A döbbenetes állítást a riporter olyasmikkel támasztotta alá, hogy a herceg hivatala, a Clarence House, egy politikai lobbiközponthoz hasonlít. A kormány tagjait egyenesen „bombázza” a herceg a leveleivel és a telefonhívásaival. A parasztokat arra buzdítja, hogy hamburger helyett babot egyenek, és felingerli a szegény tudósprofesszorokat, akik erősen bírálják őt a homeopátia iránti elkötelezettsége miatt. Hát ha ettől veszélybe kerülhet a brit alkotmány, akkor ott nagyobb bajok lehetnek - gondolja az ember.

Károlynak ugyanis semmilyen politikai hatalma sincs, amellyel visszaélhetne. Ha váratlanul tollat ragad és megírja például egy miniszternek, hogy az öregekkel nem bánnak valami jól a kórházakban, akkor ennek a miniszternek semmiféle bántódása sem esik, ha a levelet egyszerűen a szemétbe hajítja, és az égvilágon semmit sem tesz.

 

A legújabb csörte

Károly az új bio-Saab tesztelésére készülődik
Károly az új bio-Saab tesztelésére készülődik

Jól jellemzi a helyzetet az a pengeváltás, amely épp most zajlik a kormány és a herceg között. Augusztusban a Daily Telegraph-nak adott interjújában Károly arra figyelmeztetett, hogy „a multinacionális konszernek gigantikus kísérletet folytatnak a természettel és az egész emberiséggel”. Hát ez kiverte a biztosítékot.

De nem ám a génpiszkában érdekelt világcégek háborodtak fel. Nem. A brit környezetvédelmi minisztérium államtitkára követelte, hogy Károly szolgáltasson bizonyítékokat azon állítására, hogy a génmódosított táplálék környezeti katasztrófát okozna.

Mellékesen azt is a herceg szemére vetette, hogy nem törődik a világ legszegényebb országainak szükségleteivel. „A kormány erkölcsi kötelessége megvizsgálni, hogy a genetikusan módosított élelmiszerekkel enyhíthető-e az éhezés a Harmadik Világban.” Ezért aztán folytatni fogják a kísérleteket mindaddig, amíg a tudomány nem szolgál ellenkező bizonyítékokkal. Még meg is köszönte Károlynak, hogy szóba hozta a témát, mivel a lakosság jelentős része osztja a herceg kételyeit. „De a minisztereknek az a kötelessége, hogy a politikát tudományos alapokra helyezzék.”

Szíve a nemzeté és a természeté
Szíve a nemzeté és a természeté

Dr. Graham Harvey, a neves brit mezőgazdasági szakíró azonban éppen tudományos oldalról nézve ért egyet Károllyal. Királyi, de lényegében igaz című cikkében (Guardian, augusztus 14.) a Világbank és az ENSZ tavaszi jelentéséből idéz. Több mint négyszáz kutató tanulmányát összegezve a jelentés arra a következtetésre jut, hogy a génmódosított élelmiszerek korántsem vethetnek véget az éhezésnek, ezzel szemben ökológiai károkat okoznak, és hozzájárulnak a klímaváltozáshoz.

Robert Watson professzor, a jelentést összeállító tudományközi kutatócsoportok vezetője kijelentette: „Fenntartható élelmiszertermelésre van sürgősen szükségünk.” A nyolc tudományos kutatócsoport megállapítása szerint ez egyet jelent a nagyüzemi mezőgazdaság háttérbe szorításával és a farmergazdaságok támogatásával. Miért? Mert a nagyüzemi gabonatermelés túl sok energiát és túl sok vegyszert használ, kizsigereli és terméketlenné teszi a földet. A vegyes családi gazdaságokra ez sokkal kevésbé érvényes, miközben a hektáronkénti hozamaik jóval nagyobbak.

Ez pontosan ugyanaz az érvelés, mint amit Károly már évek óta hangoztat. Kutatócsoportok nélkül is.

 

A vaskalapos úttörő

A húszéves Károly
A korona súlya alatt - a húszéves Károly bizonytalanul lépdel a szülei között. Erzsébet királynő 1969. július 1-jén nevezte ki a fiát hivatalosan walesi herceggé

Bár a herceg kritikusai folyton az édesanyjára hivatkoznak, aki méltóságteljesen távol tartja magát a politikától, valójában Károly sem napi politikai ügyekben, hanem mindig társadalmi kérdésekben hallatja a hangját. Éppen ez teszi olyan veszélyessé a politikusok számára.

Hogy a hitelét csökkentsék, maradi vaskalaposnak kiáltották ki, a nézeteit pedig „korszerűtlennek”. És pártállásra való tekintet nélkül amiatt bírálják, hogy trónörökös létére túlságosan is tettrevágyó és idealista. (Miközben némely unatkozó újságíró pont azért piszkálja, hogy mit lustálkodik itt az adófizetők pénzén.)

Régimódinak tartják, holott a meglátásai számos esetben jóval megelőzték a kort, amelyben szóba hozta azokat. Nem most kezdte a mindenkori kormánynak szóló izengetést sem. Már 1970-ben, tehát 21 éves korában hónapokon át bombázta leveleivel a Wilson-kormány minisztereit, hogy az atlanti-óceáni lazacok sorsáról faggassa őket. Neki ugyanis már akkor feltűnt a halállomány vészes megcsappanása, ami csak évekkel később emelkedett a politikai kérdések szintjére.

Amikor a Buckingham-palotában létrehozott egy gyűjtőt az üres palackoknak, gúnyos tréfák tárgya lett. Közel negyven évvel később a szelektív hulladékgyűjtés a világ legtermészetesebb dolga, miközben a két fő politikai párt még mindig csak utolérni igyekszik a kigúnyolt herceget. A genetikailag módosított élelmiszerekkel kapcsolatos aggodalmai tíz évvel ezelőtt feleslegesnek és nevetségesnek tűntek. Négy évvel később már a lakosság 60 százaléka, ma pedig már a képviselők nagyobbik része is osztja ezeket a félelmeket.

Kosarat adni
Felpakolva a piacon

Károly már akkor a helyi közösségek és gazdaságok nagy híve volt, amikor az ezekre használt divatos angol kifejezést, a „lokalizmust” a mai politikusok többsége még csak nem is hallotta. A kertészkedés iránti vonzalma messze megelőzte az azóta ezrével elburjánzott kertészkedő tévéshow-kat. Igaza volt a száj- és körömfájás tekintetében is, és az organikus gazdálkodásból származó élelmiszerekkel kapcsolatos megszállottságát ma már egytől-egyig utánozni próbálja az összes nagy angliai áruházlánc. Na de pont egy trónörökös lenne a családi gazdaságok legalkalmasabb prókátora? Vagy az a legfőbb baj vele, hogy a gazdasága túlzottan is sikeres?

Előrelátónak bizonyult sok fontos társadalmi kérdésben is. Már évekkel azelőtt figyelmeztetett a hagyományos iskolai tanítási módszerek feladásának veszélyeire, hogy a politikusok elkezdtek volna az „általános műveltségi” órák szükségessége mellett kardoskodni. Jóval szeptember 11. előtt kezdett beszélni az iszlámról és a mélyben megbúvó vallási feszültségek megértésének fontosságáról. Közismerten jó kapcsolatokat ápol a muzulmán világgal, sőt kijelentette, hogy trónra lépése esetén „a hitek védelmezője” akar lenni. Így, többes számban.

Szóval ez a fura herceg nagyonis lépést tart a korral. Azt teszi, ami az igazi elit feladata lenne mindenütt. Bár a brit uralkodóknak évszázadok óta nincs politikai hatalmuk, ugyanakkor kutya kötelességük a közjó érdekében tevékenykedni. Eltérően a választási ciklusokban gondolkodó politikusoktól, ők kötelességszerűen és hagyományosan a jövőt pásztázzák. Ha nem ezt tették volna, valószínűleg már régesrég „a történelem szemétkosarába” kerültek volna.

 

Jó király lesz

Egy nemkívánatos ombudsman...
Károly, a nemkívánatos környezetvédelmi ombudsman - egy konferencián

Erzsébet királynő mindössze huszonhat évesen lépett trónra. A fia meg már harminckilenc éve trónörökös. Meglett ember, kiforrott nézetekkel, alapos műveltséggel. A mai világban természetes, hogy nem rejti véka alá a véleményét.

„Válságot robbantunk ki az ember és a természet között, és attól tartok, hogy már ennek a következményeit látjuk magunk körül mindenütt.” Erre figyelmeztetett most éppen Indonéziában, ahol az esőerdők megmentéséről tárgyalt. Károly szerint a környezeti válság miatt ugyanúgy össze kell fognia az egész világnak, mint a pénzügyi világválság megoldása érdekében. Az esőerdők megmentéséért közel negyven éve harcol. Olyan nemzetközi környezetvédelmi normákat szeretne, amelyek felválthatnák az 1997-es kiotói egyezményt. Miközben ma már jóval szigorúbb normákra lenne szükség, még ezt az egyezményt sem tartják be.

Talán a világméretű tehetetlenség okozza, hogy Károly néha elveszti az önuralmát, és kissé felemeli a hangját a szívéhez közelálló témákban.

Jó király lesz...
Bizonyosan jó király lesz

Lehet, hogy jobban szereti a lovaspólót a focinál, és az operát a musicalnél. Lehet, hogy lakájok és udvaroncok veszik körül, de mégis úgy tűnik, hogy pontosan ismeri népének legtöbb problémáját és aggodalmát. Ezért aztán a kormánypárti és az ellenzéki parlamenti képviselők, akik egyformán kigúnyolják a háta mögött, mégis minduntalan az ő eredeti ötleteivel állnak elő.

Helen Mirren, a színésznő, aki A királynő című filmben nyújtott főszerepéért kapta az Oscar-díját, úgy viszonyul a királyi családhoz, mint a legtöbb angol. Szóval szívesen kritizálja őket, de rögtön honleánnyá válik, amint a helyzet drámaira fordul. Hogy mi a véleménye Károly hercegről, egyáltalán király lesz-e még belőle? „Egész biztosan. Méghozzá nagyon jó király” – feleli határozottan a színésznő. Azt viszont nem hiszi, hogy Erzsébet valaha is lemond a trónról. „Soha. Ezt pozíciót csak a halálával hagyja el az ember. Ez így illik.”

Így aztán Károly kihasználja az időt, és maximálisan igénybe veszi a maga korlátozott szólásszabadságát. Királyként úgyis méltóságteljes hallgatásba kell majd burkolóznia.


Mintabolt
Károly és neje, Camilla bekukkant a legközelebbi vegyesboltba. Itt kaphatók a hercegi mintagazdaság termékei is

Kapcsolódó cikkek
Olvasta: 6981
Hozzászólások (5)Add Comment
Érdekes megközelítés
Írta: Debreceni, 2008.12.04. 10:07
Véletlenül bukkantam erre a cikkre, és eléggé meglepett. Ez nekem új. Akkor most a Karcsi mégsem teljesen idióta arisztokrata?
...
Írta: shadow, 2009.01.04. 14:21
Azt hallottam hogy nagylábon él,ami ugye sokba kerül a Földnek,de legaláb jó példát mutat. A legtöbb fószer meg leszarja a világot,ha kicsit megy a szekér.Sztem a környezetvédelem csak egy nnagy büdös lózung hogy lehessen rá minisztériumot csinálni és költeni a pénzt,mialatt az EJU-ban kereszbe-kasba lehet hurcolni a szemetet meg a mérgező kajákat.
...
Írta: emke, 2009.04.11. 21:01
tökre kipurcantam mire végig elolvastam és 2x is neki futottam:-)
nem tom mért de nekem szimpi ez a herceg mostmár
Mi az hogy!
Írta: timur, 2010.04.04. 18:22
nekem mindig is szimpatikus volt, nem szoptam be a suggalatot a bulvár médiából amit minden mszp-s maca gajdol híven: hogy fúj de utálni kell, meg a rohadt kamilla és a szegény Diana, az a gyönyörű nő. (na utóbbiról meg van a véleményem, de ez nem ennek a cikknek a tárgya és egyébként is halottról, jót vagy semmit)
Lady Diana
Írta: Tütüke, 2011.03.23. 03:29
Diana sosem ment volna Károlyhoz,ha nem lett volna Király.
Csillogás kellett neki.

Szólj hozzá Te is!
kisebb | nagyobb szövegmező

busy
 
< Előző cikk   Következő cikk >
Ajánló

Találkozás a Népliget örökös főkertészével

Filmséta Pesti Laci bácsival a Népligetben
E hangulatos rövidfilmen Pesti Lászlóval, a Népliget legendássá vált nyugdíjas kertészével járjuk be a legnagyobb pesti parkot. A háttérben zajló 2010-es SzeptEmber Fesztre is bekukkantunk - épp csak az íze kedvéért. No meg azért is, hogy elültessünk néhány fát a Ligetben. Száz százalék Pesti Laci bácsi 20 percben... Mozicikkünkben minderről >> bővebben...

Cikkajánló

 

REPUBLIC: Pozitív élmények sorozatban

Koncert-benyomások egy 15 perces filmetűddel...

 

A bor csodája

Zelnik József A NAGY SZERTARTÁS című megkerülhetetlen kötete, mely egy mély titkot is feltár...

 

Kepes András iskolái

Egy vérbeli újságíró szellemes önvallomása. Lehet tanulni tőle...

 

Libasültek

Márton-napra és azután...

 

Sütőtökszezon

A sütőtök a legolcsóbb téli vitaminforrásunk, de ha mindig sült tök formájában fogyasztjuk, hamar rá lehet unni...

 

Tök jó!

Sima vagy rücskös, kolbász vagy bunkó, repülő csészealj? Mindegyik tök, és mégis tök más...

 

Itt a világvége...

A világvége illemtana. Kell ez nekünk? A Meszlényi könyv kritikája...

 

Kelta zene, ír sztepp

Mi ez a tánc, fiatalok? Az 1994-es Eurovíziós fesztivál legnagyobb szenzációja...

 

Kisfarsangolunk

A hagyományos ünneprend szerint három farsangos időszakunk van: a kicsi, a nagy meg a zöld...

 

Ne köpd ki a szőlőmagot

A szőlőszem csodáit nagyrészt még ma is titok fedi...

Legfrissebb hozzászólások >>

Levél Stockholmból: Kis mellű lányok előnyben
Sziasztok, Kedves Sorstársaim! Már két hónappal ezelőtt égetett ez az ügy, hogy kicsik a mel...
Az Állami lakótelep
Üdvözlök minden régi Állami telepit! Én is a 81/1-ben laktam, a szomszédok Szabóék voltak. ...
Az Állami lakótelep
Drága barátnőm Ágika!Remélem még visszatérsz ide és olvasod,köszönöm a szavaidat,és igen...
Csonka fórum a Dagály jövőjéről
Ez az egykori légifelvétel magáért beszél. Nem kellett volna lerombolni a Dagály Fürdőt! A b...
Napjaid gyümölcse
Érdekes. Eddig ebből az általános nézőpontból még nem tekintettem Bellow-ra. Mindig inkább ...
Az Állami lakótelep
Hát nem is értem,hogy miért csak most kerestem rá! Ott születtem,és talán az utolsók közöt...
Alábecsült kincsünk: a pesti Dagály fürdő
Gratulálok! Remek összeállítás, klassz képek.
Savanyú káposztából - változatosan
Vendégvárónak is kitűnő! Mi eleve imádjuk a savanyú káposztás palacsintát, amelynek a töl...
Támogatom a Pezsit >>
PayPal számlán keresztül
PayPal - a biztonságos és egyszerű módja az online fizetésnek!
Amennyiben cikkeink, vagy akár csak egyetlen anyagunk is tetszett, az hasznosnak bizonyult, örömöd lelted benne, vagy egyszerűen csak értékazonosságot érzel lapunk szellemiségével, és valamilyen szimbolikus, de anyagai értelemben vett módon szeretnéd támogatni a kiadvány megmaradását, az ilyen fajta közlésformák kiteljesedését, akkor megteheted ezt egyszerűen és biztonságosan, a PayPal globális internetes banknál létesített "Pesti Zsibongó támogatói számla" javára, a PayPal biztonságos fizetőkapuja segítségével, tranzakciós költségektől mentesen.
Bankkártyával is!
Ha nem rendelkezel PayPal számlával és nem is szeretnél nyitni, de támogatnád a Pezsit, akkor ugyancsak a PayPal biztonságos felületén >> PPal számla nélkül is utalhatsz bankkártyával.

Mozilla Firefox

Ajánlott böngészőnk
Kattints a képre!

Ajánlott böngészőnk - kattints a képre és töltsd le...

A leggyorsabb és
legbiztonságosabb böngésző.
Magyarul beszél és ingyenes.
Ráadásul mindent látni fogsz...

Töltsd le és installáld
pillanatok alatt!

Pezsi blogger kamera >>

Kattints a képekre!

Pezsi Tipp!
Egy már nyitott kártya mellett, a balra és jobbra mutató billentyű-nyilakkal közvetlenül is lépegethetsz a filmek között, illetve egyszerre több filmkártyát is kinyithatsz, azokat tologatva elrendezheted. A lejátszás kezeléséhez vidd az egeret a film fölé...

Exkluzív

Billy Cobham >>
Kattints a képekre!
Nagyításhoz kattints a képre! Nagyításhoz kattints a képre!

Pesti kertek

Találkozás Pesti Lászlóval, a Népliget örökös főkertészével...

Pesti László írásai

Az első sorozat >>
Kattints a képekre!

Aki hallja adja át!
Pesti László, a Népliget örökös főkertésze és - ebben az első sorozatban állandó szerzőtársaként - Tarjányi Ferenc eredeti írásainak első sorozatát nyújtjuk át olvasóinknak. Az írások a "Pesti kertek" rovat szerves részei, melyeket Laci bácsi kérésének eleget téve teszünk közkinccsé. A cikkek és a kapcsolódó, Laci bácsi által rajzolt helyszínrajzok a fenti képek bármelyikére kattintva elérhetők. Az egérrel a képek fölé navigálva a cikkek, térképek címe is megjelenik ("alt tag"). A fenti állományt folyamatosan bővítve tesszük közzé, de az első sorozat teljes anyaga, összesen 13 írás, >> Varga E. Árpád-nak köszönhetően már elérhető a KIA Ökológiai Könyvtár >> honlapján...

Képforgó

Hoszoro.jpg