Pesti Zsibongó

2018. április 24. kedd
Szövegméret
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Címlap arrow KÖZ-tér arrow Pesti kertek arrow Búcsú Laci bácsitól
Búcsú Laci bácsitól
Írta: Malecz Attila   

Elment a Népliget örökös főkertésze, Pesti László

Laci bácsi, azaz Pesti László, szelíden, bölcs belátással viselt, hosszan tartó súlyos betegség után 2013. február 22-én örökre elment. Tudatosan készült a búcsúra, műveit, életművét rendezgette, szó szerint is sajtó alá. Amennyire csak állapota engedte, az utolsó pillanatig nem szűnő agilitással, ügyszeretettel járta a várost, tartott még előadást is, szórta szét kincseit ott, ahol remélhette azok megőrzését, továbbörökítését. A Népliget legendás és örökös főkertésze a pesti kertek és parkok leghivatottabb ismerője és feltérképezője volt. Egész életét Budapest parkjai érdemi gondozásának és egyben helytörténeti, már-már tudományos értékű feldolgozásának szentelte.

Laci bácsi előre elrendezte a temetését is, melyre május 6-án, egy hétfői nap koradélutánján, Kőbányán, a Rákoskeresztúri Új Köztemető 53-as szóróparcellájában került sor. Tomboló vihar közepette, az égiek keserves és fékezhetetlen bánatában alázúduló özönvízben, >> szürreális és magasztos pillanatokat átélve köszöntünk el Pesti Lászlótól, aki immáron örökre eggyé vált szeretett kertjeivel...
Kincseket rejtő hátizsákjával. A Népliget és Pesti László neve immár örökre egybeforr
Hosszú útra ment...

Egyszerű, nagyon szerény, magányos életet élt a józsefvárosi Palotanegyed egy szűk kis utcácskájában, egy csodálatos régi polgárház aprócska lakásában. Ez a Horánszky utcai ház is sok szempontból magán viseli gondoskodó keze nyomait. Mi, itt a Pesti Zsibongónál, Laci bácsit Gál Gábornak, a SzeptEmber Feszt igazgatójának köszönhetően ismertük meg 2010 szeptemberében, amikor a fesztivál közönségének erre kíváncsi tagjait kalauzolta volna végig szeretett Népligetén. A nagy népünnepély természetes zsivajában gyengécske hangja érthetően kevéssé hallatszhatott. A közös faültetésen még voltunk néhányan lelkes hívei, de a meghirdetett park-bemutató kalauzolásra már csak lapunk főszerkesztője és kiadója jelent meg. Mi mégis úgy láttuk, talán ennek akkor pont így kellett történnie. Mágikus találkozás volt, személyes és meghitt. Éreztük rögtön, hogy nekünk jeles pillanat ez, egyszeri és megismételhetetlen. Kameránkkal végig követtük őt lelkes bemutató-sétáján és ez az ihletett találkozás egy örök barátság kezdete lett. >> Laci bácsi sétája tehát filmre került, mint az egyetlen róla készült mozgóképi emlék, ahol látható és hallható, ráadásul legkedvesebb közegében. A film nyomán aztán kértünk tőle még egy kalauzolást, mely négyrészes >> Barangolások a Népligetben sorozatunkban örökítődött meg.

Laci bácsi már az első találkozáskor ránk bízta kincsei, írásai javát. Ezeket híven el is helyeztük az arra leghivatottabb gyűjteményben, a 2011-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt népességstatisztikus, >> Varga Ernszt Árpád vezette KIA Ökológiai Könyvtár archívumában. Ennek >> honlapján – számtalan egyéb érték között – immár Pesti Laci bácsi írásainak első sorozata is elérhetővé vált a szakmai közönség számára. Ugyanott elérhetők az >> eredeti kéziratok, a rajzolt és gépelt oldalak fénymásolatai is. Árpád, az igaz könyvtáros, maga is természetrajongó és nagyszerű fotós, halála előtt nagyon kevéssel is egyik legfontosabb feladataként vállalta fel a Laci bácsi munkásságával való foglalatoskodást.

Mi magunk pedig a Pesti Zsibongón saját rovattal tiszteltük meg e nagyszerű kertészt, helytörténészt, aki életében sokkal nagyobb figyelmet és megbecsülést érdemelt volna: művei és gondolatai számára saját rovatot nyitottunk >> Pesti kertek címmel. Sajnos csak 2012 nyarán nyílt rá lehetőség, hogy már betegen, de boldogan rácsodálkozhasson életművének ezen internetes, multimédiás megjelenítésére, de akkor láthatta a vele készült portréfilmet is. Életében először találkozott számítógéppel és internettel testközelben, pillanatok alatt sajátítva el ezek kezelését. Azonnal felismerte bennük a nagyszerű lehetőséget, dicsérő szavakkal illette az új, hatékony médiumot, és hálás volt, hogy elsajátíthatott valami igazán hasznosat és előremutatót.

Tavaly ősszel egy ragyogóan napos hétköznap délután még megpillanthattam őt amint a Puskin utcában (az ELTE TTK mögött) épp a Trefort utca felé vág át nagy sietve, jellegzetes, kincseit rejtő hátizsákjával. Akkor nagyon megörültem. Úgy gondoltam, úgy akartam hinni, hogy ez jó jel, bizonyosan gyógyul és még sokáig velünk marad. Főszerkesztőnk, Bogdán Éva Laci bácsival ez év február 8-án beszélt utoljára, telefonon. A Horánszky utcai lakása közelében, pontosan a szemközti házban lévő új rendezvényközpontba szerette volna átcsalni, egy nemzetiségi estre. "Sajnos már nem állt kötélnek. Panaszkodott, hogy nagyon fáj a háta, nem lenne képes végigülni a rendezvényt. Annak viszont valóban örült, hogy a Józsefváros újságban egy január végén elindított sorozat formájában közöljük le a kezdő városi kertészeknek írott tanácsait. Istenem! A három nappal a halála előtt megjelent második részt talán nem is látta, a rá pont egy hónappal később közzétett fejezetben pedig már fekete keretbe kellett tennünk a nevét."

Pesti László áldozatos kertészeti munkája mellett, a Budapesti Városvédő Egyesület kőbányai csoportját is vezette. Minden hónap harmadik csütörtökjén tartott felolvasós előadást a Halom utcai helytörténeti gyűjteményben (köszönhetően Verbai Lajos, a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény vezetője értő támogatásának). A február 21-i előadást egy nappal halála előtt már a kórházból mondta le. Február 22-i, pénteki halálának lesújtó hírét, mintegy riadóláncban, sokan, akik szerettük és igyekeztünk figyelni rá, a következő hét elején, 27-én kaptuk meg.

Laci bácsi! Sajnos csak későn találkoztunk, de ez alatt a rövid idő alatt is nagyon megszerettünk. Bár elmentél, de egyben velünk is maradtál, immár örökre. Ígérjük, amíg erőnkből telik és mi magunk is leszünk, életművedet híven gondozzuk tovább. Gazdag munkásságodnak a szeretettel, többek között ránk, a Pesti Zsibongóra hagyományozott értékeit mind megőrizzük és folyamatosan közzé tesszük, így rovatod, a Pesti kertek is tovább ragyogva él, és hirdeti mindazt a jót, amit Te jelentettél sokunk számára, és azoknak is, akiknek erről fogalmuk sem volt. Nagyon hiányzol, pótolhatatlan űrt hagytál magad után...


Elment a Népliget legjobb barátja…


[ Bánó Soma búcsúztató írása ]

Pesti László nyugdíjas kertész 2013. február 22-én, 74 éves korában örökre letette az ásót, a kapát, a gereblyét. A Népliget legendás kertésze 1954-ben kezdett dolgozni a Budapesti Parkfenntartó Vállalatnál, eleinte segédmunkásként, majd képzett dísznövénykertészként, 1972-től folyamatosan a Népligetben. Még nyugdíjas korában, fizetség nélkül is, minden nap kora reggeltől estig járta fáradhatatlanul fővárosunk legnagyobb közparkját, ültetett, gyomlált, karbantartott, folyamatosan segítette, tanácsokkal látta el egykori kollégáit, utódait.

Több mint 30 év alatt megismert a parkban minden fát, bokrot. Latin rendszertani nevüket, termesztési szokásaikat bárkinek szívesen elmesélte, osztogatta kézzel rajzolt térképeit, saját vállalkozásban kinyomtatott képeslapjait, ismeretterjesztő írásainak Erika írógépén megalkotott másod-példányait. Sőt még eredeti jövőképet is felvázolt a >> 2068-ra elképzelt ideális Népligetről. Elszánt tenni akarással, igen gyakran magánerőből ért el sok mindent. Így adott Tarjányi Ferenc kollégájával és szerzőtársával közösen neveket a >> Népliget sétányainak is, saját kezűleg (és saját nyugdíjából) öntve ki a földbe süllyesztett beton névtáblákat.

Legismertebb "alkotása" a Népliget Barátai által kivitelezett >> Sétáló Naprendszer, bolygórendszerünk arányosan kicsinyített bemutatása a Planetárium mellett. Sokoldalú kertészeti munkásságának részeként még Tarjányi Ferenccel együtt feldolgozta a nagyobb >> fővárosi parkok történetét, katalogizálta a Népliget összes növényfaját. Lassan romló egészségi állapota ellenére havonta előadást tartott a Budapesti Városvédő Egyesület kőbányai csoportjában is.

Emlékét őrzi a Népliget minden fája és bokra, kezének nyoma, és mindenki, aki ismerte őt…Gondolatait és tudását nagy kedvvel osztja meg Mindenkit szívesen végigkalauzol Pesti Lászlónak köszönhetően a Népliget valóban átlényegül
A Nagy Találkozás. Pesti László és Bogdán Éva a 2010-es SzeptEmber Feszten...

És a séta folytatódik, mindörökké...


Jelenések órája
Az Új Köztemető 53-as szóróparcellája
Pillanatokkal az égszakadás előtt...

Az ilyen szertartásokkal, már csak technikai okokból is meg kell várni a tél elmúltát, bár ezen a különös tavaszon bizony voltak havas szóratások is. Májusra azonban, ahogy mindenütt, úgy a temető is harsány tavaszi-zöld pompájában tobzódott. A különösen gazdag ősfás park Laci bácsi szellemiségéhez méltó mód volt tiszteletet parancsoló és örök életet, újjászületést hirdető. Ahogy mondani szokták: ha igazán jó ember megy el, azt az égiek is megkönnyezik. 2013. május 6-ra az időjósok vészterhes előrejelzéseket adtak ki. Dél körül egy viharzóna ugyan már átszáguldott és szerencsésnek tűnően észak felé távolodott, ám közeledve a szertartás kora délutáni időpontjához, dél felől szédületes sebességgel érkezett a következő. Mi magunk, talán csak néhány száz méterrel megelőzve a nyomunkban száguldó újabb viharcellát, autóztunk nehéz szívvel a főbejárathoz, majd hajtottunk jobbra fordulva a temető belső falához simuló grandiózus szóróparcellához. Mivel az eső lassan, de kérlelhetetlenül eleredt és a szertartásig is volt hátra több, mint fél óra, így körbesétálva a búcsúztatóknak kialakított, de nem túl sok védelemmel kecsegtető nyitott pavilont és egy pillantást vetve a márvány kopjafák erdejére, jobbnak láttuk az ősfák védelmét is élvező autóban várakozni, remélve az égiek csitulását. Ez azonban számunkra is mindent eldöntő lépés volt. Míg a pavilonban gyülekező városvédő jóbarátok és tisztelők majdnem teljesen védtelenek maradtak, mi az autónkból nem tudtunk kiszállni többé már. Negyed háromra ugyanis váratlanul éjszakai sötét borult a tájra, az ég leszakadt, a szűnhetetlen özönvíz néha pusztító jégesőbe váltott, majd fél háromkor az ágyúzásszerű mennydörgésektől az autó alatt megremegett a föld, a villámok már a fejünk felett cikáztak. A szélvédőn a víztől és sötéttől kilátni alig lehetett, a táj vigasztalan, szomorú és kihalt volt, csak az ég tombolt.

S ekkor szürreális jelenésben volt részünk. Velünk szemben, a temetőkert falánál futó kihalt úton felbukkant egy aprócska, különös kinézetű szürke autó, nagyon lassan, egyenesen és "forgalommal szemben" felénk közeledve, s mikor már szinte csak karnyújtásnyira néztünk egymással farkasszemet, megvillant előbb a bal, majd a jobb lámpája, újra elindult, a vezető mintha mosolyogva még intett is volna felénk, majd előttünk hirtelen jobbra kanyarodva behajtott a kopjafák és ősfák közé, és közvetlenül mellettünk hirtelen leállt. Jobbra kinézve, a csak egy pillanatra, és nyilvánvalóan szándékoltan, csak a kedvünkért megálló autó hátsó részében ekkor megpillantottuk Laci bácsi urnáját. Talán a szertartáshoz ezt előhozó temetői munkások, átlátva a természet teremtette irracionális helyzetet, látva, hogy a búcsúztatásra érkezettek közül olyan is van aki autójában rekedt, kis kitérőt téve mindenképpen figyelmeztetni akartak, de legalábbis lehetővé tenni a személyes és nagyon közeli búcsú utolsó, s egyetlen pillanatát. Mintha hozzánk, a szertartástól távol elszigeteltekhez is Laci bácsi oda akart volna jönni, még egyszer és utoljára elköszönni. De még ezután is azt gondoltuk, hogy szertartás az még nem lehet, biztosan megvárják az elemek csendesülését. Ez azonban nem így történt.
Laci bácsi virágai, családi körben...

Hihetetlen mód, egy különös döntés folytán, vagy égi sugallatra, talán Laci bácsi is így akarhatta, de 10 perc múlva, pontban a meghirdetett órán, 14 óra 45 perckor szürreális káprázatnak tűnő újabb jelenésünk támadt. Dacára az elemek egyre csak erősödő tombolásának, a távolban, az alig átlátható szélvédőn és az alig átlátható tisztáson túl felsejlettek a lezúduló felhőszakadással is dacoló valami különös felfelé irányuló ívek. Az emberkéz alkotta vízorgona sugarai a csapkodó villámokkal terhes, keservesen könyörtelen égszakadás közepette is ellenállhatatlanul törtek fel az égre, hogy aztán ezek a váratlanul kiteljesedő, felragyogó ívek egy közös univerzalitásba olvadjanak az alázúduló özönvízzel és a nappali éjszakába burkolózott őspark végtelen gigantikus zöldjével. Tudtuk, hogy az ilyen kertészt az ég siratni fogja. De aznap már látszott, hogy itt ennél több lesz: elkeseredett haragvással, kétségbeesett zokogással siratta és hívta fiát. Ebben az egyszerre szürreális és magasztos kegyelmi pillanatban megértettük, nyilvánvalóvá vált, hogy az ősfák gyönyörű zöld tengerének szomorú mély beleegyező sóhajával Laci bácsi végleg és örökre eggyé vált szeretett kertjeivel.

Hazafelé tengereken autóztunk, a fű, a fák harmatosan csillogtak, az ég kéken ragyogott, a tavaszi nap a bárányfelhőkkel kergetőzve vidáman nevetett. A két csokor pompázatos sárga virág kényszerűen visszautazott velünk haza és még pontosan négy hétig élt velünk változatlan gazdag ragyogásban. Értették, értettük az üzenetet... Ma hirtelen a ragyogás egy pillanat alatt tűnt el, megtörtek kissé, a fény kiszaladt arcukból. Nem hiszem, hogy megválunk tőlük. Maradnak egyelőre itt a nappaliban. Jó nekünk így együtt...

Malecz Attila

 

Olvasta: 13742
Hozzászólások (0)Add Comment

Szólj hozzá Te is!
kisebb | nagyobb szövegmező

busy
 
< Előző cikk   Következő cikk >
Ajánló

Találkozás a Népliget örökös főkertészével

Filmséta Pesti Laci bácsival a Népligetben
E hangulatos rövidfilmen Pesti Lászlóval, a Népliget legendássá vált nyugdíjas kertészével járjuk be a legnagyobb pesti parkot. A háttérben zajló 2010-es SzeptEmber Fesztre is bekukkantunk - épp csak az íze kedvéért. No meg azért is, hogy elültessünk néhány fát a Ligetben. Száz százalék Pesti Laci bácsi 20 percben... Mozicikkünkben minderről >> bővebben...

Legfrissebb hozzászólások >>

Levél Stockholmból: Kis mellű lányok előnyben
Sziasztok, Kedves Sorstársaim! Már két hónappal ezelőtt égetett ez az ügy, hogy kicsik a mel...
Az Állami lakótelep
Üdvözlök minden régi Állami telepit! Én is a 81/1-ben laktam, a szomszédok Szabóék voltak. ...
Az Állami lakótelep
Drága barátnőm Ágika!Remélem még visszatérsz ide és olvasod,köszönöm a szavaidat,és igen...
Csonka fórum a Dagály jövőjéről
Ez az egykori légifelvétel magáért beszél. Nem kellett volna lerombolni a Dagály Fürdőt! A b...
Napjaid gyümölcse
Érdekes. Eddig ebből az általános nézőpontból még nem tekintettem Bellow-ra. Mindig inkább ...
Az Állami lakótelep
Hát nem is értem,hogy miért csak most kerestem rá! Ott születtem,és talán az utolsók közöt...
Alábecsült kincsünk: a pesti Dagály fürdő
Gratulálok! Remek összeállítás, klassz képek.
Savanyú káposztából - változatosan
Vendégvárónak is kitűnő! Mi eleve imádjuk a savanyú káposztás palacsintát, amelynek a töl...
Támogatom a Pezsit >>
PayPal számlán keresztül
PayPal - a biztonságos és egyszerű módja az online fizetésnek!
Amennyiben cikkeink, vagy akár csak egyetlen anyagunk is tetszett, az hasznosnak bizonyult, örömöd lelted benne, vagy egyszerűen csak értékazonosságot érzel lapunk szellemiségével, és valamilyen szimbolikus, de anyagai értelemben vett módon szeretnéd támogatni a kiadvány megmaradását, az ilyen fajta közlésformák kiteljesedését, akkor megteheted ezt egyszerűen és biztonságosan, a PayPal globális internetes banknál létesített "Pesti Zsibongó támogatói számla" javára, a PayPal biztonságos fizetőkapuja segítségével, tranzakciós költségektől mentesen.
Bankkártyával is!
Ha nem rendelkezel PayPal számlával és nem is szeretnél nyitni, de támogatnád a Pezsit, akkor ugyancsak a PayPal biztonságos felületén >> PPal számla nélkül is utalhatsz bankkártyával.

Mozilla Firefox

Ajánlott böngészőnk
Kattints a képre!

Ajánlott böngészőnk - kattints a képre és töltsd le...

A leggyorsabb és
legbiztonságosabb böngésző.
Magyarul beszél és ingyenes.
Ráadásul mindent látni fogsz...

Töltsd le és installáld
pillanatok alatt!

Pezsi blogger kamera >>

Kattints a képekre!

Pezsi Tipp!
Egy már nyitott kártya mellett, a balra és jobbra mutató billentyű-nyilakkal közvetlenül is lépegethetsz a filmek között, illetve egyszerre több filmkártyát is kinyithatsz, azokat tologatva elrendezheted. A lejátszás kezeléséhez vidd az egeret a film fölé...

Exkluzív

Billy Cobham >>
Kattints a képekre!
Nagyításhoz kattints a képre! Nagyításhoz kattints a képre!

Pesti kertek

Találkozás Pesti Lászlóval, a Népliget örökös főkertészével...

Pesti László írásai

Az első sorozat >>
Kattints a képekre!

Aki hallja adja át!
Pesti László, a Népliget örökös főkertésze és - ebben az első sorozatban állandó szerzőtársaként - Tarjányi Ferenc eredeti írásainak első sorozatát nyújtjuk át olvasóinknak. Az írások a "Pesti kertek" rovat szerves részei, melyeket Laci bácsi kérésének eleget téve teszünk közkinccsé. A cikkek és a kapcsolódó, Laci bácsi által rajzolt helyszínrajzok a fenti képek bármelyikére kattintva elérhetők. Az egérrel a képek fölé navigálva a cikkek, térképek címe is megjelenik ("alt tag"). A fenti állományt folyamatosan bővítve tesszük közzé, de az első sorozat teljes anyaga, összesen 13 írás, >> Varga E. Árpád-nak köszönhetően már elérhető a KIA Ökológiai Könyvtár >> honlapján...

Képforgó

santur_ht.jpg